Fyris Tryck

LISA HAMMARBERG

JuristUtbildning och erfarenhet

Verksam vid advokatfirman Wigert & Placht sedan 2012
Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt 2010-2012
Juristexamen vid Uppsala universitet 2010
Fördjupade studier i EG-rätt vid Université de Nancy 2008

Inriktning

Huvudsaklig inriktning är allmän civilrätt, fastighetsrätt och hyresrätt. Hon företräder företag och privatpersoner i tvister i domstol och åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål.


Lisa Hammarberg är för närvarande föräldraledig.