Fyris Tryck

Hyresrätt

Advokatfirman biträder i uppsägnings- och förlängningstvister och upprättande av hyresavtal i privata såväl som kommersiella sammanhang. Verksamma jurister är advokat Claes Nylander och Jöns Gerhardsson.