Fyris Tryck

Familjerätt

Wigert & Placht Advokatfirma i Uppsala biträder i ärenden rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor såsom bodelning, underhåll samt vårdnads- umgänges- och boendefrågor. Verksamma jurister är främst advokaterna Johan Mellgren och Anna-Karin Höök.