Fyris Tryck

ANNA VIKSTRÖM

JuristUtbildning och erfarenhet

Verksam vid Advokatfirman Wigert & Placht sedan 2013
Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt 2011–2013
Juristexamen vid Uppsala universitet 2011

Inriktning

Huvudsaklig inriktning är allmän civilrätt samt uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål.Anna Vikström är för närvarande föräldraledig.