Fyris Tryck

ANNA VIKSTRÖM

AdvokatUtbildning och erfarenhet

Verksam vid Advokatfirman Wigert & Placht sedan 2013
Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt 2011–2013
Jur kand vid Uppsala universitet 2011

Inriktning

Huvudsaklig inriktning är allmän civilrätt, asylrätt, familjerätt, ärenden om LVU och LVM samt uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn i brottmål.