Fyris Tryck

Affärs- och avtalsrätt


Vår advokatbyrå i Uppsala bistår privatpersoner och mindre företag i ärenden rörande företagsöverlåtelser, fordringstvister, rådgivning, avtalsskrivning m m. Verksamma jurister inom detta område är framförallt advokaterna Tom Placht, Claes Nylander samt Jöns Gerhardsson.